Mannen en vrouwen hebben hun eigen loge en hun eigen logeavonden. In een aantal plaatsen zijn er ook enkele gemeenschappelijke avonden per jaar. De (twee)wekelijkse zittingen vinden op een vaste avond plaats. Meestal begint deze rond 20.00 uur en bestaat uit drie delen: de begroeting, het officiële gedeelte dat wij de zitting noemen en de nabespreking ofwel nazitting.

De logezitting is het officiële deel van de logeavond en vindt plaats in de bezinningsruimte die wij Tempel noemen. Deze zitting verloopt volgens een vastgelegd rituaal dat in alle loges, waar ook ter wereld, gelijk is. Dit rituaal geeft ons de mogelijkheid rust te zoeken in onszelf en de buitenwereld af te sluiten.

In de zitting luisteren wij naar een openingswoord van de voorzitter, een slotwoord van de ondervoorzitter en een persoonlijke bijdrage ofwel bouwsteen van een van de leden. Dit gesproken woord wordt afgewisseld met muziek. Alles wat in de zitting besproken wordt, is vertrouwelijk en zal niet met derden worden gedeeld.

De nazitting staat in het teken van persoonlijk contact. We hebben de gelegenheid te reageren op de gehouden bouwsteen en erover na te praten. Onder het genot van een hapje en een drankje staan we stil bij het wel en wee van onze leden en bespreken wij hoe wij ondersteuning kunnen bieden, daar waar dat nodig is. Ook bespreken wij onze maatschappelijke projecten of creëren nieuwe. Veel leden ontmoeten elkaar ook buiten de logeavonden om elkaar beter te leren kennen.