De beginselverklaring van het Odd Fellowship luidt als volgt: het zijn van Odd Fellow vraagt geloof in, respectievelijk erkenning van, een hogere macht, onder erkenning van ieders recht tot het zelfstandig beleven daarvan en is gebaseerd op de gedachte dat de mens als denkend wezen medeverantwoordelijk is voor hetgeen zich als samenleving afspeelt op aarde en dat deze verantwoordelijkheid praktisch gestalte krijgt in het geven van Vriendschap, het bewijzen van Liefde en het zoeken naar Waarheid. Op deze wijze streeft het Odd Fellowship, onder andere door het houden van logezittingen, ernaar om die eigenschappen in de mens te ontwikkelen, die leiden naar een grotere harmonie in de samenleving, naar verdraagzaamheid jegens de medemens en uiteindelijk naar broederschap onder de mensen.